Thursday, April 18, 2024

Firma

Ime tvrtke: Cheers Wine Group j.d.o.o.

Sjedište: Rooseveltova 13, 21000 Split Hrvatska

Sud kod kojega je upisan u sudski registar: Trgovački Sud u Splitu

Broj računa: HR6724020061100948337

Iznos temeljnoga kapitala društva: 10,00 HRK

Članovi uprave društva ili Direktor: Andreja Jurić

Matični broj: 060409768

OIB: 97237721891